top of page
Søk

Life Is A Journey

Livet byr på mange overraskelser. 'Ting skjer' - uventet og plutselig. Virkelighetens dramatikk er ofte mer uvirkelig og voldsom enn hvilken som helts fantasi og fiksjon.


Noen ganger rammer livets hendelser oss 'midt i mellomgulvet' så vi mister det meste av det vi har oppfattet som trygt, nært og sikkert.

Alt fra globale pandemier og uhyggelig krigføring i vår egen nærhet, til mer personlige opprivende, brutte vennskapsbånd og svik fra mennesker som du trodde sto 'last og brast', og som du naivt oppfattet som dine lojale, trofaste venner, søstre og brødre.


Heldigvis har livets skole en annen og langt mer positiv side også.

Opplevelser og mennesker som løfter deg opp og som gir deg nytt livsmot og ny lyst til å stå på videre, utforske og lære. Disse gode kreftene som alltid løfter oss opp vil alltid være der. Oftest i stillhet, men de er der, - om du tar deg tid til å lytte og lete.


Kjerneverdier som kjærlighet, godhet, kameratskap, oppmuntring, hjelp, trofasthet, lojalitet, toleranse, og visdom viser seg oftest gjennom mennesker du møter.

Når du møter denne fantastiske gaven i livs-reisen din blir du sterkere.

Ta imot gaven, ta vare på den og takk for den!

Den kommer fra de som vil deg vel og som virkelig er dine venner, - eller fra noe som er større enn du kan fatte.


I løpet av sommeren 2016 skrev jeg låta 'Life Is A Journey'. Det er nå snart 6 år siden.

Mine opplevelser og livserfaringer på godt og vondt etter jeg skrev denne sangen, -

gjør at jeg nå 'forstår' innholdet i teksten jeg skrev, - og hvorfor jeg skrev den, bedre i dag enn jeg gjorde da jeg skrev 'Life Is A Journey'.


Teksten er som følger:


Life Is A Journey

(Sven Jøran Michelsen mai – juli 2016)


1

Life is a journey,

not a destination.

Life is a journey,

a long term graduation.

I’m traveling down the road,

and I’m living my life by this code;

Stay close to the one that knows it all

and where this mystery ends,

where this mystery ends.


Chorus

One daily dose

will keep me close.

One daily dose

in His atmosphere.

This loving light

will lead me right.

This loving light

tells me crystal clear;

Life is a journey.


2

Life is a journey,

not a destination.

Life is a journey,

my love and dedication.

It’s no use to pretend.

I can’t tell what’s behind the next bend.

I follow this voice deep in my soul

that leads me all the way,

leads me all the way.


Bridge

So many things

that I don’t understand.

I’m traveling through

this unknown land.

Grab my hand,

please come and stand

close to me.


Musikkvideo til 'Live Is A Journey' kan du se i dette blogginnlegget.


Seneste blogginnlegg
Søk via Tags
bottom of page