top of page

Undervisning

Sang

Sven Jøran Michelsen har mange års erfaring som artist, musiker, sanger, kordirigent og sanglærer.

Sangundervisningen han gir er basert på ulike type kurs som han selv har utviklet, og undervisningen tilpasses sangelevens musikalske utgangspunkt og erfaring i tillegg til elevens sangtekniske ferdighetsnivå.

Sven Jøran Michelsen gir sangundervisning med hovedvekt på populærmusikk innen musikalske sjangere som pop, rock, soul, gospel, jazz og viser. 

Eksempler på musikkfaglige tema sangkursene er bygget rundt er sangteknikk, repertoarutvikling, foredrag og tolkning.   

Piano

Sven Jøran Michelsen har mange års erfaring som komponist, musiker og pianist. 

Han underviser også i 'brukspiano' for både nybegynnere og de som har kommet et stykke på den piano-musikalske veien. Pianoundervisningen er basert på en naturlig progresjon med utgangspunkt i den enkelte pianoelevs musikalske smak og erfaring og tekniske ferdighetsnivå. Eksempler på faglige temaer undervisningen er akkordlære, notelære, rytmikk, improvisasjon og spilleteknikk.

Sven Jøran Michelsen gir pianoundervisning med hovedvekt på populærmusikk innen musikalske sjangere som pop, rock, soul, gospel, viser og jazz. 

Ønsker du for eksempel å lære deg å akkompagnere deg selv når du synger sanger du er glad i, vil Sven Jøran Michelsens form for pianoundervisning  absolutt være noe for deg.

Jeg ønsker å bli kontaktet 

Fyll inn navnet og Email i feltene under og kryss av for hvilken type undervisning du er interessert i

Takk for at du tok kontakt! Jeg vil svare deg innen kort tid.

bottom of page